Yalnızca İsa

Mesih'in Sırrı
Tarihin tozlu sayfalarına şöyle bir göz attığımızda, dünya tarihine damgasını vurarak onun akışını değiştiren bir çok önemli isimle karşı karşıya kalırız. Bu kişilerin kimi büyük cesaret örneği sergileyip düşman ordularını yenerek büyük imparatorluklar kurdu, kimi ise önemli eserler yazarak gerek içerisinde bulundukları gerekse kendilerinden sonraki nesilleri derinden etkiledi. Ancak tek başına dünya tarihinin gidişatını şekillendiren ve eşi benzeri olmayan hayatıyla tüm insanlığa ilham kaynağı olan biri var ki, O ne savaştı ne de devlet kurdu. Kendisi bir kitap yazmadıysa da, asılardır hakkında binlerce kitap kaleme alındı ve hâlâ alınmaya devam edilmektedir. Dünyanın ücra bir köşesinde geçirdiği kısa ve mütevazı yaşamı öylesine etkileyiciydi ki, bugün dünyanın her yerinde insanlar hâlâ O’nu methetmektedirler. O’nu bilen herkes, O’nun sevgi dolu sözlerine, olağanüstü merhametine ve ilahi yetkisine hayrandır. İçinde yer aldığımız bu çağda, neredeyse ismini duymayan kimse kalmadıysa da O’nun gerçek anlamda kim olduğunu bilen pek azdır. Kimden bahsettiğimizi tahmin etmişsinizdir: İsa Mesih!
İnsanlar asırlardır İsa’nın kimliği ile ilgili farklı fikirler yürütmektedirler. Ancak  kendisinin gerçekte kim olduğunu kavrayabilmemiz için doğrudan, hayatını bütün yönleriyle aktaran ve harika sözlerini içeren İncil’i açıp incelememiz gerekir. Bu arada, İncil’in tahrif olduğuna dair tartışmalar günümüzde hâlâ varlığını sürdürmekteyse de söz konusu hususta vurgulanabilecek  esaslı bir gerçek , sözünün eri olan Tanrı’nın kutsal vahyilerinin değiştirilip kaybolmasına asla izin vermeyecek oluşudur. Somut kanıtlar arayanlar için ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, İncil’in tarihsel güvenirliliğini fazlasıyla kanıtlayan binlerce antik nüshası, bugün dünyanın farklı müzelerinde sergilenmektedir. 
İncil’de, baştan sona kadar, İsa Mesih’in olağanüstü kimliği pek çok açıdan gözler önüne serilmektedir. Toplam 27 bölümden oluşan İncil’in ilk kısmında, bizlere öncelikle Matta, Petrus adına yazan Markos ve Yuhanna gibi İsa’nın kendisini yakından izleyen havarilerinin görgü tanıklığı sunulur. Ayrıca havarilerden başka, yani sonradan İsa’nın ardından gelen ve olup bitenleri detaylı bir şekilde araştıran Luka’nın da tanıklığına ve kilise topluluğunun ilk otuz yıllık tarihçesine yer verilir. Bu isimlerin yanı sıra İncil kapsamında en ilginç olanı ise, başlarda İsa’ya düşman kesilen ve kendisini Hristiyanlığı yok etmeye adayan, ancak Mesih’i ilahi bir görümde gördükten sonra yönünü yüz seksen derece değiştirerek geri kalan hayatını İsa’nın yolunda harcayan Pavlus’un tanıklık sözleri ile ilk kilise topluluklarına yazdığı mektupları yer alıyor olmasıdır. Bunlara ek olarak İncil’in son bölümü, dirilmiş olan ve Baba Tanrı’nın sağında bulunan İsa Mesih’in kendi tanıklık sözlerini bize aktarır. 
Kısaca toparlayacak olursak, İsa’yı gerçekten tanımak isteyen bir kimse için atılacak en doğru adım, yaygın söylentilere ya da insanların yorumlarına kulak vermek yerine, İsa Mesih’in hayatını doğrudan aktaran ve Tanrı’nın Ruh’u aracılığıyla vahyedilen İncil’e başvurmasıdır.

About the Author

Can Nuroğlu

Evli ve üç çocuk babasıdır. Amerika'da Emmaus İncil Üniversitesinden mezun olduktan sonra on bir yıl Diyarbakır Kilisesinde hizmet etti. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'ta bulunup Mesih'in hizmetine devam etmektedir.

Facebook'ta Can ile görüşebilirsiniz. Ayrıca heygavur.com'dan onun TV programları izleyebilirsiniz.

Other Books By Can Nuroğlu

Topics: 
Publisher: 
Year: 
2021

Add new comment