Müjdenin Sırrı

İncil’in Romalılar Bölümü Üzerinde bir Yorum

Pavlus’un yazdığı mektupların başında yer alan Romalılar bölümü ünlü elçinin tüm dünyaya yaydığı müjdenin en geniş ve en ayrıntılı özetidir. Kısacası bu mektup müjdenin manifestosudur. Pavlus’un kim olduğunu Elçiler İşleri bölümünden öğreniyoruz. Başta Saul diye bilenen Pavlus, Mesih’in elçisi olmaya seçilecek en son kişiydi. Son derece muhafazakar bir Yahudi olan Saul yasa uzmanı ya da Ferisi (dini önder) olma yolunda son sürat ilerliyordu. O sırada ortaya çıkan ve hızla büyüyen Hristiyanlık inancı ile karşılaşınca bu yeni oluşumu yok etmek için seferber olmuştu. Başta İstefanos’u taşa tutarak öldürttü ve sonraları evden eve dolaşarak Mesih imanlılarını adeta avlıyordu. (bkz. E.İşleri 7-8) Durmak bilmeyen Saul yalnız Yahudilerin başkenti olan Yeruşalim’de baskınlar yapmakla yetinmedi, bu defa Şam’a sığınan havarileri yok etmek için yollara düştü. Ancak yolda hiç beklemediği bir karşılaşmaya yakalandı. Gökten ansızın parlak bir ışık belirir ve İsa Mesih’in kendisi Saul’a görünerek ‘Bana neden zülüm ediyorsun?’diye sorar. Ardından Saul hayatını İsa Mesih’i tanımaya ve tanıtmaya adar. Böylece Şam yolunda İsa ile yüzleşen acımasız Saul’un hayatı tam ters istikamete yönelmeye başlar. Eskiden Hristiyanlara nefret soluyan Saul bundan böyle Hristiyanların en büyük savunucusu ve sözcüsü olur. Hatta kendi halkına Mesih’in müjdesini yaymakla kalmayıp uzak diyarlara yelken açar ve İsa’nın kurtuluş mesajını diğer uluslara duyurmayı görev edinir. Böylece eski zalim Saul; büyük müjdeci Pavlus olmuştur.

Yukarıda belirttiğimiz İncil’in bu net bilgilere rağmen, bazı yazarlar Pavlus’un sonradan gün görmüş bir sahtekar olduğunu ileri sürer. Onlar, yazdığı mektupların İncil’in önemli bir kısmını oluşturduğunu belirterek, Pavlus’un bu sayede Hristiyanlığın öğretisini manipüle ettiğini iddia ediyorlar. Güya Pavlus’un kuruntularıyla dolup taşıyan İncil bundan dolayı Tanrı’nın Sözü olmaktan çıkmış. Ne var ki İncil’in metnini ve ilk kilise tarihini incelediğimizde bu iddiaların her zamanki gibi samimiyetsiz ve bilgisiz saldırılardan ibaret olduğunu görürüz. Evet Pavlus’un Mesih inancı uğruna çok büyük emeği söz konusu ama Mesih’in diğer havarilerden farklı bir şey öğrettiği yok. Diğer elçilerin yaptığı gibi yazdığı her şeyi Peygamberlerin çok öncede Eski Antlaşmada yazdıklarına endeksliyor. Bu açıdan Elçi Petrus’un Pavlus’un büyük katkısını takdir etmesi dikkatimizi çekmeli (2.Petrus 3:15-16).

Başkaları İncil’in büyük bir bölümünün mektuplardan oluştuğuna şaşırıyorlar. İncil’in 27 bölümünden ilk beş temel bölüm hariç hepsi mektuptan ibaret. Bunların yaklaşık 13’ü Pavlus’a aittir. Diğerler mektuplar Petrus, Yuhanna ve Yakup gibi önemli Kilise önderlerinin yazdığı eserlerdir. Bu mektupların çoğu belirli kilise topluluklarına ya da şahıslara yönelik yazılmıştı. Neden böyle? Aslında burada Kutsal Kitap’ın vahiy anlayışını vurgulamak lazım. İnsanlar genellikle Kutsal Yazıların gökten zembille indiğini sanıyor oysa ki öyle değil. Tanrı kutsal sözlerini insanlara iletmek için çoğunlukla insanlar kullanmıştı. Ayrıca bunu genellikle dikte ederek değil, peygamberlerin ya da elçilerin yaşadıklarını ve yazdıklarını yönlendirerek yapmıştı. Böylece Pavlus Roma’daki Mesih imanlılarına yazarken Kutsal Ruh’un onu her açıdan yönlendirdiğine inanıyoruz (2.Petrus 1:21). Bunun farkında olan Pavlus da yeri geldiğinde Tanrı’nın yetkisiyle yazdığını vurgular (1.Korintliler 14:37). Neticede İncil’in diğer bölümleri gibi bu mektubun sadece Romalılara değil bütün Mesih imanlılarına yönelik yazıldığını var sayıyoruz.

Okumakta olduğunuz eser İncil’in altıncı bölümü olan Romalılar mektubunun içeriğini aktarmakla birlikte, üzerinde yapılan açıklamalardan ibarettir. Yukarıda belirttiğimiz gibi Elçi Pavlus’un 13 mektubu İncil’de yer alıyor. Romalılara yazılan bu mektup en uzun ve ayrıntılı mektubudur o yüzden İncil’in sıralamasında diğer mektuplarının başında yer alır. Bu mektup Pavlus’un ve diğer elçilerin tüm dünyaya yaydıkları müjdeyi yani Mesih inancını mükemmel bir şekilde sergiler. Değerli okuyucu, Güzel Rabbimizin size de bu kutsal müjdeyi anlama ve kutsal yolunda ilerleme fırsatını tanımasını dileriz.

Yazar Hakkında

Can Nuroğlu

Evli ve üç çocuk babasıdır. Amerika'da Emmaus İncil Üniversitesinden mezun olduktan sonra on bir yıl Diyarbakır Kilisesinde hizmet etti. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'ta bulunup Mesih'in hizmetine devam etmektedir.

Facebook'ta Can ile görüşebilirsiniz. Ayrıca heygavur.com'dan onun TV programları izleyebilirsiniz.

Can Nuroğlu Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

Konular: 
Yıl: 
2014

Yorumlar

deneme 1 2 3

Yeni yorum ekle