Eski Antlaşma'nın Mesajı - I. Musa’nın Beş Kitabı, Tevrat

Dünyada Kutsal Kitap’ın ilk yarısını oluşturan ESKİ ANTLAŞMA’yı derinlemesine inceleyen önemli eserler olduğu halde, ne yazık ki dilimizde bu konuda henüz büyük bir boşluk vardır. Bu çalışma kitabı, konuyu bütün yönleri ve derinliğiyle ele almak niyetinde değildir. Amacı, okuyucuya kolay anlaşılan ve yaşamına pratik dersler kazandıran bir ilk yorum sağlamaktır.
 
Bu doğrultuda derslerde çizimlere, şemalara, simgelere ve benzerlerine önem verildi. İçinde çok geniş bilgiler yok diyemeyiz. Ama ilk hedef her konuyu tüketmekten öte, okurun ESKİ ANTLAŞMA’nın her bölümünün ana hatları ve konularını öğrenmesini, hatırlamasını ve böylece Kutsal Ruh’un da bunu kendi yaşamına uyarlamasına izin vermesini sağlamaktır.
 
ESKİ ANTLAŞMA’yı anlamak her zaman kolay değildir. Tıpkı Etiyopyalının, Filipus’un yardımına gerek duyması gibi (Elç.8:26-39), bizler de temel bir bilgi edinmeye gereksinim duyarız. Ama derslerle birlikte önerilen Kutsal Kitap bölümlerini okumazsak, derslerin kalıcı bir yararı olmayacaktır. 
 
ESKİ ANTLAŞMA’nın günümüz için de bir MESAJI var. Bu mesajı nasıl öğreneceğiz? Burada Kutsal Kitap’ın YORUM İLKELERİ hakkında çok temel bir iki ilke saptamamız gerekir. Bunu sorular ve cevaplar halinde kısaca özetleyelim:
 
Kutsal Kitap’ın hangi bölümleri doğrudur? Bütün Kutsal Kitap’ı, Tanrı’nın gerçek ve şaşmaz sözü olarak tanımak gerekir. Nitekim kendi içindeki tanıklık; “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir” (2Ti.3:16) ve “Sözün doğrudur” diyor (Yu.17:17).
 
Ders çalışmak için hangi çeviriyi kullanmalıyız? İncil’den ders çalıştığımız ya da sabah dualarımızda Kutsal Kitap’tan bölümler okuduğumuz zaman mevcut çevirileri karşılaştırmak çok yararlıdır. Böylece asıl metnin yazdıklarına son derece yakın bir anlam çıkartabiliriz. Unutmamalıyız ki, yalnız özgün Grekçe ve İbranice metinler Tanrı esinidir.
 
Kutsal Kitap’ı harfiyen yorumlamalı mıyız? Bir bölümü doğru anlamak için, yazarın ve ilk Hıristiyanların verdikleri anlamı çözmeye çalışmalıyız. Bunun için sözcüklerin veya cümlelerin düz anlamının yanı sıra, metnin edebi şekline ve tarihsel ortamıyla ilgili bilgilere de başvurmak gerekir. Çünkü birçok yerde deyimler, benzetmeler vb. kullanılmaktadır.
 
Doğru yorumu yaptığımızı nereden bileceğiz? Yorumundan emin olmadığınız ayetlerle karşı karşıya kaldığınızda konuyla ilgili daha net ayetleri inceleyiniz. Kutsal Kitap’ı en iyi yorumlayanın, kendisi olduğunu unutmayalım. Hiçbir ayeti bağlamından bağımsız bir şekilde yorumlamamak gerekir. Her konunun, Kutsal Kitap’ın bütünlüğünde incelenmesi şarttır.
 
Tanrı’yla ilgili insan biçimi benzetmelerini nasıl anlayacağız? Tanrı’nın insanlara onların anlayacağı düzeyde Kendini açıkladığını biliriz. İnsanın her şeyi karşılaştırarak öğrendiğini de... Tanrı’nın bu benzetmeleri ruhsal anlamda kullandığını anlamak hiç de güç değildir.
 
Bizi ruhça geliştiren dersleri nasıl bulacağız? Yukarıda sıraladığımız temel yorum ilkelerine bağlı kalarak ve ESKİ ANTLAŞMA’da sözü geçen birçok olayın YENİ ANTLAŞMA ’da netlik kazandığını bilerek bu bağlantıları tespit etmeye çalışmalıyız.
 
Her derste ESKİ ANTLAŞMA’nın tam bir kitapçığını çalışacağımız için, konuları ayet ayet çalışmak, hatta kimi kitap bölümlerini incelemek bile mümkün olmayacaktır. Her kitapçık için, derste kısa ve genel bilgiler içeren bir açıklama, içeriğini özetleyen bir şema ve son olarak sorular olacaktır.
 
Dolayısıyla bu çalışma ESKİ ANTLAŞMA’ya bir giriş niteliğinde olacaktır. Fakat bu kısa derslerin bile, Tanrı’nın, Vahiy Dizisi aracılığıyla bugünün imanlılarına seslendiği birçok konuyu anlamak ve bereket almak için yardımcı olacağına inanıyorum. 2Ti. 3:16’da Pavlus, Kutsal Yazılar’ın büyük yararını, Rom.15:4’te bu Yazıların bizim için yazılıp önemli dersler içerdiğini vurgular. Mezmur yazarının duasına katılalım: “Gözlerimi aç, Yasandaki harikaları göreyim” (119:18).

About the Author

Carlos Madrigal

Güzel Sanatlar ve Teoloji öğrenimi görmüş olan Madrigal’in Hıristiyanlığı irdelediği 14 kitabı bulunuyor. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Önderidir. 1960 yılında Barselona’da doğan Madrigal, evli ve üç çocuk babası; aynı zamanda sıkı bir Barselona futbol takımı taraftarı.

Other Books By Carlos Madrigal

Add new comment