İsa Mesih Diyor ki İyi Haber Var!

HRİSTİYAN MÜJDESİ NEDİR?
Günümüz Müslüman coğrafyasında “Tanrı, İsa Mesih, Hristiyanlık” hakkında “Doğru bilgiden çok yanlış bilgi var” dediğimizde abartılı bir söz etmediğimizi düşünüyoruz. Örneğin, Hristiyanlar kendisini üç kişilikte açıklamış tek Tanrı’ya inanırlar; ancak Müslümanların çoğu Hristiyanlar’ın üç tanrıya inandığı kanısına sahiptirler. Yine Müslümanlar İsa Mesih’in kendisi ve hizmeti hakkında bazı doğru bilgilere sahip olsalar da kaynağı İncil olmayan asılsız bilgiler nedeniyle O’nun hizmetini ve öğretisini anlamaktan uzaktırlar.
“Hristiyanlık, İsa Mesih, İncil” denince ise bazı kişilerde önyargısız bir yaklaşımdan söz etmek neredeyse imkansızdır. Bu kitapçığın amacı da Kutsal Kitap’ta (Tevrat, Zebur ve İncil’de) verilen öğretiye, mesaja göre Tanrı’nın insanlara lütufla sunduğu “günahlardan kurtuluşun ve sonsuz yaşam sahip olmanın” nasıl bir anlama geldiğini açıklamaktır.
Kitap adını “Zaman doldu, Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye [İncil’e] inanın!” ayetindeki İsa Mesih’in çağrısından alır.

Yeni yorum ekle