Eski Antlaşma’ya Dair Düşünceler

Yeni Antlaşma’yı gerçekten anlayabilmek için Eski Antlaşma’yı da iyice bilmek şarttır. Ama Eski Antlaşma’da geçen bazı konular karmaşık veya zor anlaşılır olabilir. Columbia Uluslararası Ünversitesi’nden Eski Antlaşma üzerine yüksel lisansı ile mezun olan J.M. Diener, Eski Antlaşma’da geçen bu zor konuların bazılarını dokuz ayrı makalede işler. İçerikler şöyledir:

  • Kutsal Kitap yorumunu etkin bir şekilde yapmaya yardımcı olacak bir çerçeve
  • Eski Antlaşma dünya görüşünün özeti ve dönemine göre emsalsizliği
  • Dünyanın yaşı Kutsal Kitap’a dayalı nedir
  • Mısır’dan Çıkış’ın tarihi ve tarihsel arka planı
  • Musa’nın Yasası’nın kalkacağına dair ön bildirimler var mı
  • Hristiyanlar Eski Antlaşma’daki savaşlara nasıl yaklaşmalı
  • “Tanrı’nın Oğlu” unvanının özgün kullanımı
  • İbrani kralların kronolojisi ve peygamberlerin vahyin gelişimine katkıları

Yaklaşık on senelik bir süre içinde e-manet Dergisi’nde yayımlanmış olan bu makaleler bu derleme için gözden geçirilip güncellenmiştir.

 

Yeni yorum ekle