Yeni yorum ekle

Önce sizlere Tanrı'dan başarılarınızın devamını kısmet etmesini diliyorum. Yaptığınız bu güzel işler Türkçe konuşan Hristiyanlara çok kıymetli bilgiler verecektir. Emekleri geçenleri kutluyorum. Kitapların yazarı ve Hristiyan Kitaplar Sitesi çalışanları biliniz ki yaptığınız bu güzel işler geçmişle ilgili kolay elde edilmeyen bilgilere ulaşma imkanı verecektir tüm okuyucularınıza. Ellerinize sağlık. Bu ilk kitabınızı okumaya yeni başladım. Yazılımın akışı, resimler ve baskı çok güzel. Devamlı okuyamıyorum, gözlerim yoruluyor. Hani derler ya "dört dörtlük" iş yapmışsınız, bence yüzde yüzlük bir iş başarmışsınız. Anadolu ilk çağlardan beri iskan edilen topraklar olduğundan bir çok medeniyetlerin yaşadıkları yer olduğundan ve bu medeniyetlerden kalan insanların yeni gelenlerle kaynaşıp bilgileri, örf adetlerini inanışlarını paylaşarak binlerce yıl geçmiş Mesih İsa'nın gelişinden sonra ilk Hristiyanlığın beşiği olmuştur. O devirde Anadolu eski Yunan'dan ve adalardan gelen kolonistler tarafından kurulmuş şehir devletleri, Roma İmparatorluğu'nun işgaliyle de Romalıların medeniyetleriyle tanışmış, pagan dinine zorlanmış halk "Müjde'yi" benimseyerek bütün zorbalıklara ve katliamlara rağmen Roma'yı yıkacak kadar kuvvetlenerek dünyaya yayılmış özellikle de savaşlarla, zorlamalarla kabul ettirilmeyen aksine imanları nedeniyle işkencelere tabi tutulan ve katledilen ilk din mensuplarının hayat hikayelerini insanlığa yaymak çok güzel ve yararlı bir iştir. Sizlere teşekkür ediyorum. Daha sonra indireceğim kitabınız da Türk kutsallarının hayat hikayeleridir.