Lütuf ve Bağışlanma

Kendimize ve Başkalarına Bağışlanma Armağanını Vermeyi Öğrenmek
Kimse Tanrı'nın lütuf ve merhamet armağanlarını anlamadan, Tanrı'nın sevgisini gerçekten kavrayamaz. Çelişkili bir şekilde, gerçek sevginin –Tanrı'nın bize olan sevgisinin– ne olduğunu, Tanrı'nın lütfunu anlayamadan gerçek anlamda kavrayamayız.
Günlük hayatta gerçekten seven birinin, sevgiyi taklit eden ve eğlenen birinden farklı olduğunu biliriz. Gerçek sevginin kendi çıkarlarımızla beslenmediğini biliriz. Tanrı'nın bize olan sevgisi bu şekildedir. Bizim için en iyisini isteyen, fedakâr, vermekten usanmayan bir sevgi.
Tanrı'nın bize olan sevgisinin temelini ve kalitesini anlayabilmemizi sağlayacak belki de en yakın örnek –ki bu bile gerçeğin hafif bir yansıması olarak kalır– çocuklarımıza duyduğumuz sevgidir. Bu yardıma muhtaç, narin, küçük şeyleri hastaneden eve getiriyoruz ve onları seviyoruz. Sevgimizi hak etmek için hiçbir şey yapmamışken, aslında bizim için hiçbir şey yapabilecek güçte değillerken, biz yine de onları seviyoruz. Bir ebeveyn olduğumuz andan itibaren biliyoruz ki bundan sonra hayatımızın büyük bir kısmı artık çocuğumuzun etrafında dönecek ve bu çoğu zaman bizi hayal bile edemeyeceğimiz sıkıntılara sokacak. Yine de onları sevmeye devam ediyoruz, gerçekten seviyoruz. Anne, baba ve çocuklar, Göksel Babamız Tanrı'nın her birimize olan gerçek sevgisini anlayabilmemiz için bir örnektir.
Çocuklarımıza olan kayıtsız şartsız sevgimizi düşünürken ve Baba'nın bize olan sevgisinin ne kadar bütün ve koşulsuz olduğunu kavramaya başlarken O'nun merhametinin çok küçük bir kesitini yakalamaya ve Tanrı'nın günahlarımız karşısında hak etmediğimiz halde verdiği kurtuluş ve bağışlanmanın arkasındaki sebebi anlamaya başlarız.
Yıllar boyunca kilisede bu konudaki birçok iyi öğretiye rağmen bu merhamet birçok Mesih inanlısını şaşırtıyor. Kendileri merhametin zenginliğinde yaşayamadıkları gibi, diğerlerine merhamet göstermede de başarısız oluyorlar. Birçoğu, Tanrı'nın sevgisinin hak edilmesi, kazanılması gerektiğini düşünerek, gösteriş temelli teolojik düşünceye tutsak bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. İyi şekilde davranarak ve Tanrı için iyi işler yaparak, O'nun onları daha çok seveceğini düşünüyorlar. Oysa bu gerçekten ne kadar uzak! Tanrı bizi şu anda sevdiğinden ne daha az, ne de daha fazla sevebilir. O bizim sevgisinin karşılık beklemeden geldiğini anlayabileceğimiz merhamet noktasında yaşamamızı istiyor. Tanrı'nın sevgisi ve lütfu kabul edilmeyi bekleyen armağanlardır. Peki biz bunları hiç hak edecek miyiz? Hayır! Hiç hak etmiyoruz ama O'nun gözbebeği olan hak etmeyenleriz biz.

About the Author

John ve Carol Arnott

John ve Carol Arnott, (daha önce Toronto Airport Christian Fellowship adı ile tanınan) Catch The Fire’ın kurucu pastörleri ve genel müdürleri, Partners in Harvest kilise ağının da yönetimindedirler. John ve Carol, uluslar arası konuşmacılar olarak, Göksel Baba’nın kurtaran ve şifa veren sevgisi konusunda sahip oldukları, uyanış getiren hizmetleri ile tanınmaktadırlar. Kutsal Ruh, belirtiler ve mucizeler ile varlığını gösterirken, Tanrı’nın gücü ve Mesih’in sevgisi aracılığıyla, milyonlarca hayatın etkilendiğine ve değiştiğine tanık oldular.

John, 1960 yılının sonlarında, şimdi Tyndale College adı ile bilinen, Ontario Bible College’a gitmiş, daha sonra da başarılı bir iş hayatına atılmıştır. 1980 yılında, Endonezya’ya yaptıkları bir hizmet gezisinde, John ve Carol, Tanrı’nın onlara verdiği tam zamanlı hizmet çağrısına kulak verdiler. Eve döndüklerinde, 1981 yılında, Ontario, Stratford’da, Jubilee Hristiyan Topluluğunu başlattılar. Daha sonra Rab, 1987 yılında, onları, Toronto Airport Hristiyan Topluluğunu kuracakları, Toronto’ya çağırdı. 1994 yılının Ocak ayında, Kutsal Ruh’un egemen olduğu toplantıda bir uyanış başladı, toplantılar uzadı ve bu kilise, Tanrı’nın halkı ile buluştuğu bir nokta olarak dünyanın dikkatini çekmeye başladı.

John, Baba’nın sevgisi, lütuf ve bağışlanma, Kutsal Ruh’un gücü ile ilgili öğretişleriyle tanınır. O, şu anda da, bilgelik dolu öğütler vermeye devam ediyor ve Tanrı’nın gücünün kiliselerinde işlediğini görmek isteyenlere gereken sağlam temeli kurmalarında yardımcı oluyor. Carol da, özellikle, Tanrı ile yakınlık ve O’nun huzurunda dinlenme konularında verdiği öğretişleri ile tanınıyor.

John ve Carol, Toronto bölgesinde yaşamaktadır. Dört yetişkin çocukları ve beş torunları var. Catch The Fire topluluğunun ve Partners in Harvest kiliseleri ağının yönetimi yanında, farklı ülkelere ziyaretleri devam etmektedir.

Catch The Fire Toronto, Toronto şehrine dağılmış, bir çok küçük topluluk ve çeşitli etnik kökenlere sahip, binlerce ateşli üyeden oluşan bir kilisedir.

Catch The Fire World, uluslararası konferanslar, okullar ve kiliselere ulaşan bir organizasyondur.

Partners in Harvest (PiH) & Friends in Harvest (FiH), elli farklı ülkede bulunan, 500’den fazla topluluğu içinde barındıran bir kilise ağıdır. 

Other Books By John ve Carol Arnott

Publisher: 
Year: 
2010

Add new comment