Aile ve Evlilik Bağları

Aile Rab tarafından oluşturulmuş, Rab tarafından kutsanmış; erkek, kadın ve çocukların birbirinden ayrılmaz bağlarla ilişkilendirildiği ilk kurumdur. Hem Âdem ve Havva arasında hem de insanın çoğalmasıyla gelişen toplumun çekirdeğini oluşturur.

Aile kurumu yalnızlığı kaldırması, çoğalmanın yanında çocuklarla yaşama sevinç katması nedeniyle insanın iç varlığında Rab’den sonra önemli bir boşluğu doldurur. Aile fiziksel ve ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında kurum üyelerinin birlikte hareket etmesini içerdiğinden insanın bencilleşmesinin önüne set çeker. Sevgi, değer vermek, fedakârlık, şefkat, sadakat gibi Rab’den aldığımız nitelikleri insan karakterinde ve davranışlarında somutlaştırır.

Yaratılışta Şeytan, Âdem ve Havva’yı Rab’den koparacak, aile kurumunu bozarak çalışmaz duruma getirecek ortamı hazırlamıştır. İlerleyen zaman içerisinde aile kurumunu sağlıklı biçimde işlemez durumda tutmak Şeytan’ın stratejik hedefi olmuştur. Çünkü günah nedeniyle bozulan aile kurumunda eşler birbirleriyle doğru iletişim kuramayıp birbirlerine karşı olumsuz tutumlar alarak ilişkilerini sürdüremez duruma gelirler. Buna bağlı olarak Rab’den kopuk yetişen-yetiştirilen yaralı, acı çeken çocuklarsa sevgi yerine sevgisizliği, değer vermek yerine zorbalığı, fedakârlık yerine bencilliği, şefkat yerine gaddarlığı, sadakat yerine ihaneti görerek büyüyeceklerinden Rab’be ve kendilerine yabancılaşacaklardır.

Günümüzde boşanma oranının hızla artması mutsuz insanların çoğalması anlamına geliyor. Parçalanan aile kurumu yalnız yaralı, acı çeken yetişkinleri değil, anne baba sevgisinden yoksun olarak büyüyen çocukları ortaya çıkarmaktadır. Çocukların anne baba sevgini karşılayacakları ya da yerine koyacakları başka kaynakları yoktur. Böyle bir durumda Kutsal Kitap bizlere kuru bilgi sunmanın ötesine geçer; Rab ile kurulacak doğru, canlı bir ilişkinin önemini gösterir. İsa Mesih’in aile kurumunun merkezinde bulunması tüm aileye esenlik ve bereket sağlayacak; zor durumlarda eşlerin zayıflıklarını üstlenerek onlara ilişkilerini temellendirmeleri için güvenilir ve sağlam ilkeler sunacaktır.

Other Books By İsmail Kulakçıoğlu

Topics: 
Year: 
2013

Add new comment