Pornografi

Pak Kalma Savaşı
Pornografiye bağımlı olan “gönüllü köleler” için bir umut var mı? Deepak Reju bu tapınma sorunuyla mücadele etmenin tek yolunun Mesih'e yönelik daha büyük bir sevgi olduğunu gösteriyor. Bir aylık bu ruhsal okuma, düşünme soruları ve harekete geçmeye yönelik uygulama içeren önerileriyle birlikte, ruhunuz için her gün devam eden savaşta size gereken teşviki ve kaynakları sağlıyor.
 
“Porno alışkanlığınızdan kurtulmak istiyorsanız, size ne yapmanız gerçektiğini söyleyecek birkaç kitap mevcuttur. Ancak Pornografi: Pak Kalma Savaşı kitabı farklıdır. Sizi tek başınıza mücadele etme durumunda bırakmıyor. Otuz bir gün süresince günbegün sizi pornografiden uzaklaştırıp Mesih’e döndürüyor. Bu kitap sizden daha çok çaba talep edip kaçınılmaz olarak daha büyük bir başarısızlığa götürecek kişisel gelişim kitabı değildir. Bu kitap Müjde lütfuyla ve bu yüzden de Müjde umuduyla doludur. Okumanızı içtenlikle teşvik ederim. Daha da iyisi, bu kitabı olgun bir imanlıyla birlikte okuyun.”
— Tim Chester, Pastör, Grace Kilisesi
 

About the Author

Deepak Reju

Washington DC'de Capitol Hill Baptist Kilisesi'nde Kutsal Kitap danışmanlığı ve aile hizmetleri pastörüdür. The Biblical Counseling Coalition'da (Kutsal Kitap Danışmanlığı Koalisyonu) yönetim kurulunda hizmet etmektedir.
 

Add new comment