Eski Antlaşma Bilgisi

Arka Planı ve Açıklamalar
Kutsal Kitap Eski Antlaşma Bilgisi konusunda yeterince kitap yok mu? Büyük bir sevinçle ifade etmem gerekir ki, gerçekten de bu konuda birçok (ve iyi) kitaplar var. Ancak bu kitap biraz olsun bu çerçeveden dışarıya çıkıyor ve hedefi açısından yazılmaya değer. Benzer birçok kitaptan daha kısa olan bu çalışma (aslında benim için büyük bir meydan okuma, çünkü aslında birkaç yüz sayfa daha fazla yazmak isterdim!), her şeyden önce kişileri kendi başlarına Kutsal Kitap okumaya ve keşfetmeye teşvik etmek amacını güdüyor. Ayrıca Kutsal Kitap’ı tek başına anlayabilmek için yardımcı klavuz olmak üzere tasarlandı. 
Kutsal Kitap metnini oku, keşif yolculuğuna çık ve senin için önemli olan noktaları bu kitabın içeriğiyle karşılaştır. Umut ederim burada yazılanlardan daha çoğunu keşfedeceksin (ve aslında, kitabımın devamını yazacaksın!)
Aşağıdaki birkaç soru Eski Antlaşma kitaplarının içeriğini kavramak için yararlıdır:
 
    • Bir bölümsel düzenleme, bir yapı düzeni görülebiliyor mu?
    • Yazarın amacı nedir, o zaman ne istiyordu ve bugün okuyucularda neyi hdefliyor?
    • Olaylar hangi tarihsel çerçeveye ait? Tümü nerede ve ne zaman gerçekleşiyor?
    • Başlıca olaylar (siyasal ve dinsel) nedir ve asıl kişiler kimlerdir?
    • Eski Antlaşma’nın diğer bölümleriyle ve tüm Kutsal Kitap’la ne gibi bir ilişkisi içersinde?
    • Kutsal Kitap’ta bir kereye mahsus ve sadece burada ele alınan durum nedir?
    • Hangi bölümler senin için özellikle önemli?
    • Hangi soruların yanıtları yok?
Konuyu derinleştirmek amacıyla sunulan bazı kitaplar:
    • George Bristow Vaat YYY 2000 (2. Baskı) 
Bu kitapta tartışmalı bir takım konuların veya kitapların oluşumunun birbirinden farklı şekilde açıklanmaları sorunu ele alınmıyor. Her şeyin bildirildiği ve yazıldığı gibi gerçekleştiği kabul edilmektetir, çünkü bu kitabın yazarının temel kanısı, Kutsal Kitap’ın, tarihsel bildirilerde bile kesenkes güvenilir olduğu yolundadır. Bu kapsamda, İsrail’in tarihi Eski Antlaşma’da bildirildiği gibi gerçekleşmiştir.
Author: 
Year: 
2012

Comments

Harika bir iktsp kutsal kitaptır

Add new comment