Aden Bahçesinden Vaat Edilen Topraklara

Pentatuka Giriş

Alexander'ın yazdığı bu kitap, Kutsal Kitabın ilk beş bölümü olan Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Sayılar, ve Yasanın Tekrarı bölümlerinin kendi aralarında birlik içerisinde ve anlamlı olduklarını gösteren güncel ve bilimsel bir çalışmadır. Ayrıca, Hristiyan teolojisinin temeli olan bu beş bölümü iyi anlayamayan birisi Kutsal Kitabın gerisini düzgün bir şekilde anlayamaz. Alexander'a Kutsal Yazıların bu beş önemli bölümü için güvenilir ve anlaşılabilir bir rehber olarak karşımıza çıkacaktır.

Gordon J. Wenham, Trinity College, Bristol

T. D. Alexander’in Yaratılış kitabıyla ilgili değerli çalışmaları, kendi tezim için en çok yararlandığım eserler arasında yer alır. Bunları da içine alan “Aden Bahçesinden Vaat Edilen Topraklara: Pentatük’e Giriş” adlı kitabı ise Pentatük’e ve ondaki en önemli teolojik temalara ışık tutar. Alexander Musa’nın beş kitabının nasıl bir bütün oluşturduğunu gösterirken aynı zamanda ana temalarının Kutsal Kitap’ın tümüyle olan bağlantılarını ustalıkla ortaya koyar ve okuyucunun Yeni Antlaşma’yı da kapsayan büyük resmi anlamasını sağlar. Özellikle “Yaratılış’taki Krallık Soyu” başlıklı bölüm Mesih inancını anlamak için son derece önemli bir araştırma sunuyor.

George Bristow, PhD, VU University, Amsterdam

Ayrıca bu kitap matbaadan bastırabilirsiniz şu bağalantıyı izleyerek

Comments

Htistiyanlık

Add new comment