Tevrat Döneminde Günlük Hayat

 Eski Ahit dönemindeki kadınların durumunu değerlendirdiğimizde 21.yüzyıl hassasiyetlerimizi bir kenara koyup konuyu dönemin bağlamlarıyla anlamamız ve yorumlamamız doğru sonuçlar edinmek noktasında bizlere fayda sağlayacaktır. Bundan 3000 sene önce İsrail’de günümüzün modern dünyası gibi bir bireysellik anlayışı veya sezgisi yoktu; daha çok bir kolektif anlayış hakimdi. Toplumun en temel birimi, bireyin kendisi veya iradesi değil, evi veya hanıydı (“Beyt”).

“Beyt”i sadece ebeveynler ve çocuklar oluşturmazdı. Birkaç nesil söz konusuydu. Temel aileye ilave olarak dullar, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, hatta yetimler ve “geyurim” adını alan, evin koruması altında bulunan yabancılar veya köleler de mevcuttu. Tipik bir ev birimi (tüm üyeleri sayacak olursak) rahatlıkla 30-40 kişi bulunabilirdi. Her Beyt’in bir reisi veya ihtiyarı olurdu. Beytlerin toplamı da bir oymak veya aşiret oluştururdu. İbranilerin toplamda 12 oymağı vardı. Beyt birimi ulusun sosyal ve ekonomik yapısının yapı taşı olduğu için haklar ve ayrıcalıklar bireyden ziyade ev veya han birimine odaklıydı. Kadınlar ve erkekler Beyt’in içersinde birlikte çalışır, farklı görevler ve sorumluluklar üstlenirlerdi. Kadınların sorumlulukları daha çok ev içersindeydi; fakat bu bir norm değildi. İbranilerin %80’i çoban veya çiftçiydi. Birçok kadın tarlalarda, bağlarda, vb. yerlerde de çalışırdı. 30-40 kişilik aile birimi için yemek yapan belki de 2-3 kadın söz konusuydu. Dolayısıyla kadın rolleri genel bir ataerkil çerçeve içersinde olmasına rağmen, gayet esnek olabiliyordu.

Daha fazla inciltarihi.com'dan öğrenebilirsiniz.

About the Author

Marc Madrigal

Evli ve üç çocuk babası olan Marc Madrigal 2006 senesinde Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra 2009 senesinde Phoenix Seminary ABD'de Hristiyan İlahiyatı üzerinde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 5 dil bilen Madrigal, araştırmalarını erken dönem Hristiyanlık tarihi ve Kutsal Kitap dönemi arkeolojisi üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Madrigal aynı zamanda İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyesidir.

Other Books By Marc Madrigal

Comments

Önce sizlere Tanrı'dan başarılarınızın devamını kısmet etmesini diliyorum. Yaptığınız bu güzel işler Türkçe konuşan Hristiyanlara çok kıymetli bilgiler verecektir. Emekleri geçenleri kutluyorum. Kitapların yazarı ve Hristiyan Kitaplar Sitesi çalışanları biliniz ki yaptığınız bu güzel işler geçmişle ilgili kolay elde edilmeyen bilgilere ulaşma imkanı verecektir tüm okuyucularınıza. Ellerinize sağlık. Bu ilk kitabınızı okumaya yeni başladım. Yazılımın akışı, resimler ve baskı çok güzel. Devamlı okuyamıyorum, gözlerim yoruluyor. Hani derler ya "dört dörtlük" iş yapmışsınız, bence yüzde yüzlük bir iş başarmışsınız. Anadolu ilk çağlardan beri iskan edilen topraklar olduğundan bir çok medeniyetlerin yaşadıkları yer olduğundan ve bu medeniyetlerden kalan insanların yeni gelenlerle kaynaşıp bilgileri, örf adetlerini inanışlarını paylaşarak binlerce yıl geçmiş Mesih İsa'nın gelişinden sonra ilk Hristiyanlığın beşiği olmuştur. O devirde Anadolu eski Yunan'dan ve adalardan gelen kolonistler tarafından kurulmuş şehir devletleri, Roma İmparatorluğu'nun işgaliyle de Romalıların medeniyetleriyle tanışmış, pagan dinine zorlanmış halk "Müjde'yi" benimseyerek bütün zorbalıklara ve katliamlara rağmen Roma'yı yıkacak kadar kuvvetlenerek dünyaya yayılmış özellikle de savaşlarla, zorlamalarla kabul ettirilmeyen aksine imanları nedeniyle işkencelere tabi tutulan ve katledilen ilk din mensuplarının hayat hikayelerini insanlığa yaymak çok güzel ve yararlı bir iştir. Sizlere teşekkür ediyorum. Daha sonra indireceğim kitabınız da Türk kutsallarının hayat hikayeleridir.

Add new comment